سرویس ها

بازدید فیک تجمیعی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1 👁 بازدید فیک #آنی توضیحات 450  تومان 15000/100 3 دقیقه فعال
11 🚐بازدید دقیق(مینی) توضیحات 450  تومان 1000/50 فعال
ممبر کانال و گروه
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
2 ممبر هیدن کانال - زیر 100 کا توضیحات 45,000  تومان 25000/10000 1 روز 4 ساعت 44 دقیقه فعال
3 ممبر هیدن کانال - بالای 100کا توضیحات 55,000  تومان 25000/10000 فعال
4 ادلیست گروه توضیحات 70,000  تومان 30000/1000 28 دقیقه فعال
5 ممبر فیک بدون ریزش - ضمانت یک ماه توضیحات 100,000  تومان 30000/500 2 روز 5 ساعت 34 دقیقه فعال
12 ممبر بدون ریزش به ضمانت سه ماهه توضیحات 130,000  تومان 5000/500 فعال
7 ممبر اپلودر واقعی توضیحات 300,000  تومان 5000/1000 فعال
اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد